ستاره های آسمان

ریاضی ابزار شناخت جهان هستی

ستاره های آسمان

ریاضی ابزار شناخت جهان هستی

ستاره های آسمان
مطالب پربحث‌تر

۱ مطلب در فروردين ۱۳۸۹ ثبت شده است

سلام

در فیزیک اصول موضوعه اهمیت بنیادین دارد به عنوان مثال می توان به اصول موضوعه نسبیت، کوانتوم، قوانین نیوتون، نظریه اتمی و پیوستگی ماده اشاره کرد. (پیوستگی: هر چقدر یک ذره را ریز کنیم همچنان می توان آنرا کوچکتر کرد)

در فیزیک همانند ریاضی، اصول موضوعه به عنوان گزاره هایی بدیهی انگاشته می شود و سعی می کنند باقی قضایای این علم را با استفاده از استنتاجهای منطقی از این اصول استخرج می کنند. نحوه تعیین و قرارداد اصول بدیگونه هست که باید اصول منطبق بر شهود باشند و نتایجی داشته باشند که آنها نیز منطبق بر شهودند وگرنه اصول باید تغییر کنند؛ این نکته با ریاضیات همسویی ندارد، در ریاضیات ما هر گزاره ای که در دستگاه صادق باشد را می پذیریم و برای رسیدن به نتیجه دلخواه اصول را تغییر نمی دهیم ولی در فیزیک برعکس ریاضی باید برای رسیدن به نتایج دلخواه -آنچه شهود می شود- اصول را ویراستاری کرد. مثلا آنچه در آزمایشات تعیین سرعت نسبی زمین به اتر انجام شد باعث شد که قوانین نیوتون به کنار گذاشته شده و اصول جدیدی پایه گذاری شود.

  • محمد اسماعیل حسنی